Ochrana osobných údajov

Ako spracúvame OÚ spracované kontaktovaním pomocou formulárov?

Informácia o spracúvaní osobných údajov odoslaním vyplneného formulára

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v taxi službe Black Company s.r.o., Nemocničná 30, 066 01 Humenné. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@blacktaxihe.sk alebo telefonicky 0907902902.

 

Prečo budeme vaše osobné údaje spracovávať

Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo budeme spracúvať preto, aby sme vás mohli kvalitne informovať o vami vyžiadaných informáciách vo forme emailových správ a to v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov čiže na základe vašeho súhlasu.

 

Informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín (to znamená aj mimo EÚ) ani jednou z našich spracovateľských činností.

 

Komu budú vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje umiestňujeme v našej vlastnej mailovej a infraštruktúre, ktorá je umiestnená v TAXI službe BLACK TAXI , Nemocničná 30, 06601 Humenné, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracovávania osobných údajov pravidelne kontrolované a bezpečne chránené.

Tiež využívame hostingové služby ktoré zavádzajú internetové postupy a pravidlá, ktoré určujú ochranu a manipuláciu s dátami v súlade s bezpečnostným štandardom.

 

Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané

Vašu emailovú adresu budeme uchovávať pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Váš súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu alebo telefonického kontaktu. Ostatné osobné údaje slúžia na jednorázový účel odpovedania na vaše objednávky alebo vaše otázky ktoré nám odošlete prostredníctvom online formulárov na našej webovej stránke.

 

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo:
– vyžadovať prístup k vašim osobným údajom
– na zmenu, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov
– na prenos vašich osobných údajov

Pokiaľ máte pochybnosť o zákonnosti spracovania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Ako si uplatníte svoje právo

Vaše právo si u nás môžete uplatniť kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti buď osobne alebo písomne na adrese Black Company s.r.o., Nemocničná 30, 066 01 Humenné alebo na emailovú adresu info@blacktaxihe.sk

 

 

Ako spracúvame vaše OÚ pri objednaní našich služieb?

Informácie o spracovaní osobných údajov pri online objednávaní služieb

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v taxi službe Black Company s.r.o., Nemocničná 30, 066 01 Humenné. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@blacktaxihe.sk alebo telefonicky 0907902902.

 

Prečo spracovávame vaše osobné údaje

Aby sme vám mohli kvalitne dodať službu, ktorú si zvolíte alebo priamo objednáte prostredníctvom nášho elektronického formulára, budeme spracovávať vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a emailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu objednávky a zmluvy k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb ako napríklad reklamačné alebo iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré sú upravované napríklad ochranou spotrebiteľa.

Ďalšie osobné údaje o vás a našich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorú z našich služieb využívate, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracovaných osobných údajov. Držíme sa však zásad, kde vždy spracovávame o vás len tie osobné údaje, ktoré sú v skutočnosti naozaj nevyhnutné.

 

Informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín (to znamená aj mimo EÚ) ani jednou z našich spracovateľských činností.

 

Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané

Vašu emailovú adresu budeme uchovávať pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Váš súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu alebo telefonického kontaktu. Ostatné osobné údaje slúžia na jednorázový účel odpovedania na vaše objednávky alebo vaše otázky ktoré nám odošlete prostredníctvom online formulárov na našej webovej stránke.

 

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo:
– vyžadovať prístup k vašim osobným údajom
– na zmenu, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov
– na prenos vašich osobných údajov

Pokiaľ máte pochybnosť o zákonnosti spracovania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Ako si uplatníte svoje právo

Vaše právo si u nás môžete uplatniť kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti buď osobne alebo písomne na adrese Black Company s.r.o., Nemocničná 30, 066 01 Humenné. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@blacktaxihe.sk

 

Ako spracúvame súbory cookies?

Informácia o spracúvaní cookies na blacktaxihe.sk

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v taxi službe Black Company s.r.o., Nemocničná 30, 066 01 Humenné. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@blacktaxihe.sk alebo telefonicky 0907902902.

 

Prečo spracúvame cookies

Cookies, teda krátky reťazec písmen a čísel uložený na vašom zariadení pri návšteve nášho webu taxi-pn.sk spracúvame preto, aby sme zistili čo vás v skutočnosti na našich stránkach zaujíma. Prostredníctvom sledovania cookies zvyšujeme funkčnosť našej stránky, jej hodnotu a praktickosť využitia.

Využívaním a návštevnosťou našej webovej stránky blacktaxihe.sk súhlasíte s využívaním technológie cookies.

 

Ako dlho vaše cookies spracúvame

Session cookies, teda dočasné cookies spracúvame do doby, než vy sami zatvoríte internetový prehliadač alebo záložku prehliadača na ktorej máte spustený našu webovú stránku blacktaxihe.sk.

Persistent cookies, teda trvalé cookies zostávajú vo vašom prehliadači uložené dovtedy, kým neskončí ich životnosť alebo ich manuálne sami neodstránite.

 

Informácie o prenose cookies tretím stranám

Naša webová stránka blacktaxihe.sk obsahuje množstvo podstránok. Na jednotlivých podstránkach (napríklád stránka O nás, Služby, Prečo my a pod.) sa môžu nachádzať analytické alebo funkčné skripty, ktoré si ukladajú cookies za účelom zobrazovania reklamných kampaní v oblastiach, ktoré konkrétne vás zaujímajú a ktoré často vyhľadávate.

 

Ako spracúvame údaje o deťoch a mladistvých?

Informácia o spracúvaní osobných údajov osobám mladších ako 16 rokov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v taxi službe Black Company s.r.o., Nemocničná 30, 066 01 Humenné. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: info@blacktaxihe.sk alebo telefonicky 0907902902.

 

Údaje o deťoch, mladistvých alebo osobách mladších ako 16 rokov

Naše webstránky blacktaxihe.sk nie sú určené deťom, mladistvým ani osobám mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje úmyselne nezhromažďujeme. Ak však zistíme, že nedopatrením prípadne podvodom boli z našej strany získané osobné údaje o deťoch, mladistvých alebo osobám mladším ako 16 rokov, podnikneme všetky potrebné kroky aby boli údaje bezodkladne a okamžite odstránené okrem prípadov, kedy nás zákon viaže si ich ponechať.

 

Máte nejaké nejasnosti alebo otázky?

Zaujíma Vás niečo čo ste tu nenašli?

V prípade že máte akékoľvek otázky prípadne nejasnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo informácií spojených s ochranou osobných údajov neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu: info@blacktaxihe.sk alebo telefonicky 0907902902.